ท่อร้อยสายไฟ HDPE

ท่อ HDPE เป็นท่อร้อยสายไฟชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ผลิตจากวัตถุดิบพอลิเอทิลีน เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อร้อยสายไฟ สายเคเบิ้ล สายโทรศัพท์ หรือสายไฟเบอร์ออฟติค เพื่อเป็นฉนวนป้องกันสายเคเบิ้ล โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเดินท่อร้อยสายเคเบิ้ลใต้ดินทั้งระบบธรรมดาและระบบ HDD ซึ่งใช้อย่างแพร่หลายอย่างปัจจุบัน ท่อ HDPE มีขนาดตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 – 200 มม. ความยาวท่อนละ 6 และ 12 เมตร หรือเป็นม้วน ความยาวม้วนละ 50 เมตร และ 100 เมตร

BrandHDPE1
คุณสมบัติของท่อ HDPE
  • ทนต่อแรงกด แรงดึง แรงกระแทกได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่แตกร้าว ไม่หักง่าย ในกรณีที่เกิดการกดทับ ฝังกลบหรือมีการทรุดตัวของพื้นดิน และไม่เสียหายง่ายในการขนส่ง
  • ผิวภายในและภายนอกมีความลื่น เรียบมันเหมาะสำหรับใช้งานร้อยสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล สายส่งสัญญาณ โดยไม่ทำให้สายหักเสียหาย
  • ทนต่อสารเคมี ทนกรด ทนด่างได้ดี ไม่เป็นสนิม ไม่ผุกร่อน ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าบำรุงรักษา
  • อายุการใช้งานยาวนาน
มาตรฐานการผลิตท่อ HDPE
  • ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.982-2556 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
  • ได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับรองจาก UKAS และ NAC
  • ผ่านการรองรับจากสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิต และได้รับการอนุญาตให้นำไปใช้กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท่อ HDPE เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)