ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้าอุตสาหกรรม

จำหน่ายปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้กำลังไฟฟ้าสูง สินค้าคุณภาพสูงผลิตตามมาตรฐาน CEE เพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม มีหลากหลายประเภทตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯจัดจำหน่ายปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้าอุตสาหกรรม ภายใต้ Brand ชั้นนำและเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพสินค้าเท่านั้น …..

Ind-Plug
ปลั๊กและเต้ารับ
 • ปลั๊กตัวเมียติดผนัง ร้อยสายเข้าด้านบน
 • ปลั๊กตัวเมียติดผนัง ร้อยสายเข้าด้านบน-ล่าง
 • ปลั๊กตัวเมียติดผนัง ร้อยสายเข้าด้านบน-ล่าง กันน้ำ
 • ปลั๊กตัวเมียฝัง แบบเอียง 20°
 • ปลั๊กตัวเมียฝัง แบบเอียง 20° กันน้ำ
 • ปลั๊กตัวเมียฝัง แบบตรง
 • ปลั๊กตัวเมียฝัง แบบตรง กันน้ำ
 • ปลั๊กตัวผู้ AM-TOP
 • ปลั๊กตัวผู้ AM-TOP กันน้ำ
 • ปลั๊กตัวผู้ PowerTOP Etra
 • ปลั๊กตัวผู้ PowerTOP Etra กันน้ำ
 • ปลั๊กตัวเมียกลางทาง AM-TOP
 • ปลั๊กตัวเมียกลางทาง AM-TOP กันน้ำ
 • ปลั๊กตัวเมียกลางทาง PowerTOP Etra
 • ปลั๊กตัวเมียกลางทาง PowerTOP Etra กันน้ำ
 • ปลั๊กตัวเมียติดผนัง DUO-interlock
 • ปลั๊กตัวเมียติดผนัง DUO-interlock กันน้ำ
 • SCHUKO ® Panel Mounted Receptacles
 • Plugs SCHUKO ®
 • Connectors SCHUKO ®
 • Wall Mounted Receptacles SCHUKO ®
 • Base For Wall Receptacles
 • ปลั๊กตัวเมียติดผนัง -3 นาฬิกา กันน้ำ
 • ปลั๊กตัวเมียติดผนัง -3 นาฬิกา DUO-interlock กันน้ำ
 • ปลั๊กตัวเมียฝัง -3 นาฬิกา กันน้ำ
 • ปลั๊กตัวผู้ -3 นาฬิกา กันน้ำ
 • ปลั๊กตัวเมียกลางทาง -3 นาฬิกา กันน้ำ