สวิตซ์และเต้ารับ

จำหน่ายสวิตซ์และเต้ารับ สินค้ามีคุณภาพตามมาตราฐาน IEC60669-1 (16A 250V~) และ IEC60884-1 นอกจากจะป้องกันไฟฟ้าซ็อตแล้ว อุปกรณ์ทุกชิ้นยังได้รับการออกแบมาให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและปลอดภัย การป้องกันไฟฟ้าซ็อตและกระแสไฟฟ้ารั่วอย่างสมบรูณ์ได้รับการออกแบบมาให้มีอายุใช้การที่ยาวนาน (ตามมาตรฐาน IEC) วัสดุที่ใช้สำหรับแผ่นขั้วเสียบซึ้งนำไฟฟ้าได้ดีและทนความร้อนบริษัทฯจัดจำหน่ายหลอดไฟและโคมไฟภายใต้ Brand ชั้นนำและเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพสินค้าเท่านั้น …..

LogoSwitch
สวิตซ์และเต้ารับ
 • สวิตซ์ แบบกด
 • สวิตซ์ แบบหรี่ไฟ
 • เต้ารับโทรศัพท์
 • อุปกรณ์เร่งสัญญาณโทรศัพท์
 • เต้ารับโทรทัศน์และสัญญาณดาวเทียม
 • เต้ารับคอมพิวเตอร์
 • หน้ากากฝาครอบและอุปกรณ์
 • ปลั๊กรางเอนกประสงค์
 • ฟิวส์ + กระบอกฟิวส์
 • ไฟสัญญาณ + หลอดไฟ
 • สวิตซ์ปรับความเร็ว
 • หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์
 • อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์
 • อุปกรณ์กันไฟกระชาก
 • สวิตซ์อัตโนมัติอินฟาเรต
 • อุปกรณ์ตั้งเวลา
 • สวิตซ์และอุปกรณ์สำหรับโรงแรม
 • อุปกรณ์ควบควมสัญญาณเสียง
 • ตู้รวมอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • กล่องอุปกรณ์ Matix
 • อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
 • ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต
 • เบรกเกอร์ + เมนเบรกเกอร์
 • ตู้โหลดเซ็นเตอร์