สายไฟ

จำหน่ายสายไฟทุกชนิดทั้งแบบสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ Low Voltage และสายไฟฟ้าแรงดันสูง Hight Voltage บริษัทฯเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยในการใช้งานและผลิตตามมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ มอก.11-2553 บริษัทฯจัดจำหน่ายสายไฟภายใต้ Brand ชั้นนำและเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพสินค้าเท่านั้น …..

BrandCable1
ประเภทสายไฟ
 • สาย THW
 • สาย THW-A
 • สาย NYY
 • สาย NYY-Ground
 • สาย VSF
 • สาย VFF
 • สาย VAF
 • สาย VCT
 • สาย VCT-Ground
 • สาย VVF
 • สาย VVF-Ground
 • สาย VVR
 • สาย VKF
 • สาย CV
 • สาย CVV